Profil till nystartad industrikoncern

  • Profilering
  • Print

Blue Future Sweden AB ville stärka sitt varumärke genom att bygga en stark profil till deras nystartade industrikoncern. De önskade att bygga ett varumärke för moderbolaget Blue Future Sweden samt tillhörande dotterbolag.

Vårt uppdrag var att genom en stark grafisk profil kommunicera ut Blue Future Swedens värden på marknaden så som miljö, vatten och medvetenhet samt deras unika kunskap/erfarenhet. Att på ett genomtänkt och smart tillvägagångssätt visuellt knyta ihop moderbolaget med sina dotterbolag.