Profil & webb till Sehammars

  • Print
  • Profilering
  • Webbdesign

Sehammars har varit med länge i branschen. De ville att vi skulle hjälpa dem att finna en stark profil och ett tydligt budskap då de upplevde sin kommunikation som splittrad.

Sehammars är ett familjeföretag som sålt husvagnar och husbilar i 45 år. Tidigare har deras grafiska kommunikation varit splittrad och de tröttnade på att de inte hade några tydliga riktlinjer på hur de skulle formulera sitt visuella budskap ut mot kund.

Vårt uppdrag innebar att vi genom en ny grafisk profil skulle hjälpa dem att styra upp kommunikationen och stärka deras varumärke på marknaden. Vi byggde även en [webb](http://sehammars.se) som gick i linje med deras önskemål om att med enkelhet informera kunden om deras utbud och erbjudanden.

www.sehammars.se