Affärskraft

Vi på Zebraweb har under de senaste 18 månaderna arbetat aktivt med företaget både internt och externt. Vi vill bli bättre och effektivare, men också mer strukturerade och utveckla vår kompetens.

Som ett led i vår företagsutveckling, har vi hoppat på projektet “affärskraft” som Handelskammaren håller i. Affärskraft är ett kompetensutvecklingsprojekt där vi får möjlighet att öka vår egen och företagets konkurrenskraft genom utbildningar och analys. I samband med analysen och en handlingsplan framåt, kommer alla på byrån gå varsin utbildning inom ledarskap, försäljning och marknadsföring. Vi tror att kompetensutveckling gynnar Zebraweb som företag, men också på individnivå. Att alla vi som jobbar här känner oss personligt inspirerade samtidigt som vi kan ge våra kunder ännu bättre service. 

Vi ser det som en stor resurs att få jobba mer fokuserat under handledning för att skapa en bra arbetsplats med aktiv kompetensutveckling. Det har varit riktigt spännande och det finns mer att hämta!

1 Feb 2018