Marknadsansvariga åt Bergholm

Bergholm är en av de största importörerna av husbilar och husvagnar i Sverige. Vi har under årens lopp skapat ett nära samarbete som resulterat i att vi i dagsläget är marknadsansvariga åt Bergholm.

Bergholm är ett företag som jobbar aktivt för att stärka sitt varumärke. De sköter importen av produkter från stora husbils- och husvagnsprodukter och har ett brett nätverk med återförsäljare i hela landet.

Under årens lopp har vi tagit fram en grafisk profil åt Bergholm samt ett koncept som heter "Vakna där du vill" som ska spegla den känsla som man upplever när man köper en husbil eller husvagn. Vi har även tagit fram ett flertal profiler samt webbplatser åt Bergholms tjugosex återförsäljare.

Varje år tar vi fram ett stort antal utskick åt Bergholms återförsäljare som vi skickar ut till nya och befintliga kunder. Vi jobbar också väldigt aktivt med annonser till stora som små tidningar som anknyts till lokala återförsäljare eller till Bergholm.