Webb till Kristinehamns golfklubb

I ett antal år har vi hjälpt Kristinehamns GK med uppdateringar av innehåll på deras webbsida. I samband med en uppfräschning av golfklubben gav de oss uppdraget att bygga en helt ny webb som skulle ge dem ett mer modernt intryck i helhet.

Kristinehamns GK har fått sig en rejäl ansiktslyftning. Ett nytt klubbhus står på plats, en ny restaurang har startats och de arton banorna har förbättrats. Vår uppgift har varit att lansera en ny webbsida åt klubben som ska spegla den atmosfär och nya image de vill förmedla.

Genom inspiration från en förstudie skapades en modern sida med en helt ny design som är anpassad för både klubbmedlemmar samt andra besökare. Vi frågade ett antal personer som spelar golf på banan idag, vad de önskade skulle finnas med på den nya sidan och vad som saknades. Genom att lyssna till aktiva spelare fick vi en bättre bild av hur vi skulle utforma sidan så att den blev mer funktionell och användarvänlig.

Den nya webben lanserades samtidigt som det nya klubbhuset med tillhörande restaurang och golfshop invigdes.

www.kristinehamnsgk.se