Helhetsgrepp på kommunikation

  • Profilering
  • Webbdesign
  • Print
  • Webbutveckling
  • Film

Kristinehamnsbostäder har varit vår kund sedan en tid tillbaka. Under åren har vi hjälpt dem med grafisk profilering, grafik, diverse trycksaker och webb samt deras nya vision för 2017.

Våra uppdrag för Kristinehamnsbostäder har varit många. 2011 önskade de att skapa en ny profil som speglade deras företag. I år, 2017, har vi moderniserat den grafiska profil vi formgav åt dem samt även fördjupat oss i deras önskan om vision 2017. Vi har tagit fram ett helt nytt koncept, "Det goda bostadsbolaget", där de kommunicerar ut att de genom ett äkta engagemang, nytänkande och kanske framförallt godhet, är unika. Visionens innebörd skulle vara att de är professionella men också att de tänker med hjärtat, att de eftersträvar kundnöjdhet i varje möte med kunden, att det sociala ansvaret ska stå i fokus och att verksamheten ska genomsyras av ett äkta engagemang för kunden. Denna vision har även visualiserats med ny logotyp samt tillhörande värdeord och bildspråk.

Utöver den grafiska profilen samt den nya visionen har vi designat och utvecklat fram en webb som ska fungera som deras förlängda arm ut mot befintliga och nya hyresgäster.

www.kristinehamnsbostäder.se