Så stärker du ditt varumärke

 • Profilering
 • Strategi

Många tror att man enbart genom marknadsföring kan skapa ett starkt varumärke, men det behövs mycket mer än så. Du måste börja från grunden så att du vet vilket budskap du vill kommunicera ut. Men helt klart, ett starkt varumärke säljer och det behöver inte vara så svårt.

Vill du utmana dina konkurrenter och öka dina marknadsandelar, då är det värt att satsa på att stärka ditt varumärke. Vi tänkte hjälpa dig på vägen och bena ut varför man borde ha ett bra varumärke, vad som är viktigt samt vad det kan ge dig och ditt företag.

Vad är ett varumärke?
Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Men varumärket är mer än den grafiska logotypen, det är ett löfte om vad ni lovar era kunder men också vad ni står för internt. Ett starkt varumärke byggs inifrån och dina medarbetare måste vara med på tåget för att ni ska nå företagets vision och mål. För att kunna uppnå detta är det bra att styra upp en kommunikationsstrategi och hur ni ska gå tillväga för att budskap och värderingar ska nå alla parter.

Varför är ett bra varumärke viktigt?
Under en helt vanlig dag är du ständigt omgiven av varumärken. Från morgonkaffet och frukostmackan till kvällens tv-program. Ju fler varumärken som dyker upp desto viktigare är det att du har ett starkt varumärke som sticker ut. I dag är det också många kunder som söker information på egen hand via webben och sociala medier, då är det extra viktigt att man syns och syns på rätt sätt. Konkurrensen är hård och det som avgör är inte alltid produkten utan mycket i valet ligger också i själva varumärket. Här kommer några tips på vägen eftersom ett bra varumärke inger förtroende och därmed ökar din försäljning.

5 anledningar till varför man ska stärka sitt varumärke

 •  Laganda och motiverade medarbetare - genom en förståelse av varumärket internt skapar detta ökad stolthet och engagemang 
 • Rekrytering - genom ett starkt varumärke lockar man till sig bra personal och behåller den
 • Står pall - vid krislägen drabbas inte starka varumärken lika hårt 
 • Attraktionskraft - genom ett starkt varumärke attraherar man lättare kunder, intressenter, leverantörer och återförsäljare 
 • Företagsutveckling - genom ett varumärkesarbete utvecklas ledningen och kan styra företaget i rätt riktning 

6 steg till ett starkt varumärke

 •  Förstå syftet. Fundera över vad du har för syfte med ditt företag. Försök förstå vilken image ditt varumärke har gentemot personal, kunder och andra intressenter. Vad erbjuder ni som ingen annan gör och vilka värderingar har ni?
 • Konkretisera. Dokumentera och försök formulera vad du kommer fram till gällande syfte, värderingar etc.
 • Var konsekvent. Låt din dokumentation ligga till grund för produktutveckling, affärsmodell, rekrytering, inredning, uppdrag med mera. Var konsekvent och uthållig i din kommunikation både internt och externt. Att bygga eller förändra image tar tid.
 • Kommunicera tydligt. Finn ett enkelt och tydligt budskap som beskriver varför ditt företag finns till. Less is more.
 • Prissätt rätt med tiden. När ditt varumärke successivt blir starkare kan du även höja priset med tiden. En kund betalar mer för en produkt eller tjänst om de känner förtroende för varumärket och att det lever upp till det budskap och värderingar det kommunicerar.
 • Utvärdera. Följ upp årsvis och justera eftersom för bästa resultat. Om ni skulle var intresserade av att se över ert varumärke och få hjälp med att stärka det, finns vi tillhands. Hör gärna av er till oss för att veta mer!


23 May 2018